35300, nr. 62 - Motie Van Otterloo over de stelling dat ouderen veel zwaarder worden getroffen door de verhoging van gasprijzen - Miljoenennota 2020

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo (50PLUS) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, een quickscan uit te voeren naar de hierboven genoemde overwegingen en deze te bevestigen of krachtig met feiten te weerleggen.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 62     KST3530062
Motie Van Otterloo over de stelling dat ouderen veel zwaarder worden getroffen door de verhoging van gasprijzen
 

2.

Dossier