35300, nr. 61 - Motie Van Raan over in elke begroting opnemen welke klimaat- en milieuschade het beleid heeft veroorzaakt - Miljoenennota 2020

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Lammert van Raan (PvdD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, in de toekomst bij elke begroting op te nemen welke klimaat- en milieuschade het beleid het voorgaande jaar veroorzaakt heeft en een indicatie te geven van de te verwachten klimaat- en milieuschade voor het komende begrotingsjaar.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 61     KST3530061
Motie Van Raan over in elke begroting opnemen welke klimaat- en milieuschade het beleid heeft veroorzaakt
 

2.

Dossier