34971, nr. 19 - Motie Dik-Faber over een handreiking over het consulteren en informeren van verzekerden - Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Deze motie werd op 2 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw).
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, samen met de zorgverzekeraars een handreiking te maken voor de verzekerdenvertegenwoordiging over het consulteren en informeren van verzekerden, en daarbij ook aan te geven welke ondersteuning de vertegenwoordiging mag verwachten van de zorgverzekeraar.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 2 oktober 2019, motie, nr. 19     KST3497119
Motie Dik-Faber over een handreiking over het consulteren en informeren van verzekerden
 

2.

Dossier