34971, nr. 26 - Motie Dik-Faber over geschilbeslechting en vormgeving als onderdeel van de evaluatie

Deze motie werd op 2 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw). De tekst werd op 8 oktober 2019 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, tenminste de volgende punten te betrekken bij de evaluatie:

  • de wijze waarop geschillen tussen de vertegenwoordiging en de zorgverzekeraar buiten de rechter om worden beslecht;
  • de wijze waarop zorgverzekeraars de vertegenwoordiging op meerdere niveaus (concern en zorgverzekeraars) inrichten;
  • de wijze waarop zorgverzekeraar en vertegenwoordiging bepalen welke niet wettelijk voorschreven onderdelen van beleid in de inspraakregeling worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld het beleid betreffende de inzet van niet door de wet voorgeschreven reserves, het beleid ten aanzien van het aanbod van zorgverzekeringen en de wijze waarop de zorgverzekeraar nieuwe verzekerden werft,
 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 8 oktober 2019, gewijzigde motie, nr. 26     KST3497126
Gewijzigde motie Dik-Faber over geschilbeslechting en vormgeving als onderdeel van de evaluatie (ter vervanging van 34971-20)
 

2.

Dossier