33997, nr. 148 - Motie De Roon over schending van VN-resolutie 2166 door Oekraïne - Vliegramp MH17

Deze motie werd op 1 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Raymond de Roon (PVV) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, uit te spreken dat Oekraïne VN-Veiligheidsraads-resolutie 2166 heeft geschonden door Tsemach over te dragen aan Rusland.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 1 oktober 2019, motie, nr. 148     KST33997148
Motie De Roon over schending van VN-resolutie 2166 door Oekraïne
 

2.

Dossier