35207, nr. 14 - Motie Sjoerdsma over een impacttoets ten aanzien van mensenrechten voor de export van IT-producten - China

Deze motie werd op 30 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, een verplichte mensenrechtenimpacttoets in te stellen voor de export van IT-producten die ingezet kunnen worden voor massasurveillance.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 30 september 2019, motie, nr. 14     KST3520714
Motie Sjoerdsma over een impacttoets ten aanzien van mensenrechten voor de export van IT-producten
 

2.

Dossier