35207, nr. 17 - Motie Van Ojik over aansluiting bij initiatieven ter herziening van het mededingingskader - China

Deze motie werd op 30 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Bram van Ojik (GL) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, om zich aan te sluiten bij al bestaande initiatieven van andere EU-lidstaten ter herziening van het mededingingskader zodat de vorming van Europese kampioenen niet onnodig wordt geblokkeerd.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 30 september 2019, motie, nr. 17     KST3520717
Motie Van Ojik over aansluiting bij initiatieven ter herziening van het mededingingskader
 

2.

Dossier