35207, nr. 28 - Motie Voordewind over ondersteuning van het bedrijfsleven om medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen te voorkomen - China

Deze motie werd op 30 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Joël Voordewind (CU) i. De tekst werd op 8 oktober 2019 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, om proactieve ondersteuning te geven aan het bedrijfsleven voor wat betreft het voorkomen van medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen en geen exportkredietverzekering te verlenen wanneer op het risico van mensenrechtenschendingen niet wordt geacteerd, om zo te bevorderen dat de Nederlandse bedrijven zich in de handel houden aan de OESO-richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 8 oktober 2019, gewijzigde motie, nr. 28     KST3520728
Gewijzigde motie Voordewind over ondersteuning van het bedrijfsleven om medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen te voorkomen (ter vervanging van 35207-22)
 

2.

Dossier