35207, nr. 23 - Motie Voordewind over respect voor mensenrechten als strategisch belang - China

Deze motie werd op 30 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Joël Voordewind (CU) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, in de opstelling ten aanzien van China in het algemeen en specifiek bij de onderhandelingen tussen de EU en China over het investeringsverdrag respect voor mensenrechten als een strategisch belang na te streven en in kaart te brengen welke drukmiddelen Nederland zowel bilateraal als in Europees verband kan inzetten om dit belang te bevorderen, en de Kamer hier zo spoedig mogelijk over te informeren.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 30 september 2019, motie, nr. 23     KST3520723
Motie Voordewind over respect voor mensenrechten als strategisch belang
 

2.

Dossier