Motie Karabulut over een VS-strategie - China

Deze motie i is onder nr. 12 toegevoegd aan dossier 35207 - China.

1.

Kerngegevens

Officiële titel China; Motie; Motie van het lid Karabulut over een VS-strategie
Document date 30-09-2019
Publication date 30-09-2019
Nummer KST3520712
Reference 35207, nr. 12
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

35 207

China

Nr. 12

MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 30 september 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de VS onder president Trump zich uit het klimaatak-koord en de nucleaire deal met Iran hebben teruggetrokken;

constaterende dat de afgelopen jaren ook tal van andere beleidskeuzes van de VS zich moeizaam verhouden tot waarden waar Nederland en de EU voor zeggen te staan;

verzoekt de regering, een VS-strategie op te stellen om na te gaan op welke wijze onze houding ten opzichte van deze grootmacht gewijzigd dient te worden en deze in 2020 aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

kst-35207-12 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 207, nr. 12


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.