Jhr.Mr. J.H. van Reenen

foto Jhr.Mr. J.H. van Reenen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RKD
Source: Parlement.com.

Zoon van de vicepresident van de Raad van State, die bijna 29 jaar verbonden was aan de Algemene Rekenkamer. Achtereenvolgens secretaris, lid en president. Nam afscheid toen hij 80 jaar was. Groot muziekliefhebber en een uitstekend violist. Actief deelnemer aan het Haagse societyleven.

in de periode 1902-1928: lid Algemene Rekenkamer, president Algemene Rekenkamer

1.

Personal data

Surnames
Jacob Hendrik

Place and date of birth
Amsterdam, 23 July 1848

Place and date of death
's-Gravenhage, 5 March 1930

2.

Main functions and occupations

  • ambtenaar afdeling Spoorwegen, ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, from 1878 until 26 January 1880
  • secretaris Algemene Rekenkamer, from 26 January 1880 until 3 January 1902
  • lid Algemene Rekenkamer, from 3 January 1902 until 1 July 1920
  • voorzitter Algemene Rekenkamer, from 1 July 1920 until 1 October 1928

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Other positions

  • lid Raad van Commissarissen Bataafsche Brandwaarborgmaatschappij
  • secretaris Sophia-stichting, around 1901

Honorary positions
  • erelid muziekgezelschap "Sempre Crescendo"
  • erelid Juliana van Stolbergcomité

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

algemeen
  • Was als ambtenaar nauw betrokken bij de voorbereiding van de Lager-onderwijswet van 1878

Private life
  • Promoveerde bij prof. J.Th. Buys

6.

Publications

Publications
"Het Vaderland", 7 maart 1930

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.