33723 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 10 september 2013 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Van der Steur (VVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enkele andere wetten te wijzigen teneinde het gebruik van mediation in het burgerlijk recht te bevorderen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn een nota van wijziging en drie amendementen ingediend.

3.

Documenten

(26 stuks)

2 9 september 2013, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)
 
2 9 september 2013, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting bij het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)
 
2 10 september 2013, geleidende brief, nr. 1     KST337231
Geleidende brief
 
2 10 september 2013, voorstel van wet, nr. 2     KST337232
Voorstel van wet
 
2 10 september 2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST337233
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.