Motie Van Raan/Ouwehand over het opzeggen van de kalfsvleesdeal met China - China

Deze motie i is onder nr. 20 toegevoegd aan dossier 35207 - China.

1.

Kerngegevens

Officiële titel China; Motie; Motie van de leden Van Raan en Ouwehand over het opzeggen van de kalfsvleesdeal met China
Document date 30-09-2019
Publication date 30-09-2019
Nummer KST3520720
Reference 35207, nr. 20
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 207

China

Nr. 20

MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN OUWEHAND

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 30 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kalfsvleesdeal met China indruist tegen de wettelijk erkende waarde van het dier, indruist tegen de kringlooplandbouwvisie en de klimaatambities van deze regering en een blokkade vormt voor autonoom mensenrechtenbeleid;

verzoekt de regering, de kalfsvleesdeal met China op te zeggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan Ouwehand

kst-35207-20 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 207, nr. 20


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.