34971, nr. 23 - Amendement Hijink over instemmingsrecht van de vertegenwoordiging - Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Dit amendement op het wetsvoorstel Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) werd op 27 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Maarten Hijink (SP) i. De tekst werd op 2 oktober 2019 gewijzigd en op 3 oktober 2019 nader gewijzigd.
 
De toelichting van de indiener op het nader gewijzigde amendement luidt als volgt:
 

Met dit amendement beoogt de indiener de invloed van verzekerden te vergroten door de door de zorgverzekeraar in te stellen vertegenwoordiging instemmingsrecht te verlenen op het gebied van zorginkoop, klantcommunicatie, de hoogte van het vrijwillig eigen risico, de inzet van reserves, de winstuitkering door de zorgverzekeraar, de samenstelling van het bestuur en de hoogte van salarissen van de bestuurders. Indiener is van mening dat hierdoor de invloed van verzekerden versterkt wordt en zorgverzekeraars eerder bijgestuurd kunnen worden wanneer het belang van de verzekerde uit het oog dreigt te raken.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, nader gewijzigd amendement, nr. 23     KST3497123
Nader gewijzigd amendement Hijink ter vervanging van nr. 12 over instemmingsrecht van de vertegenwoordiging
 

2.

Dossier