34971, nr. 13 - Amendement Hijink over het informatierecht van verzekerden - Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Dit amendement op het wetsvoorstel Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) werd op 27 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Maarten Hijink (SP) i. De tekst werd op 2 oktober 2019 gewijzigd.
 
De toelichting van de indiener op het gewijzigde amendement luidt als volgt:
 

Met dit amendement wordt het informatierecht van verzekerden vastgelegd. Verzekerden hebben een achterstand in informatie als het gaat om het inkoopproces van zorg, wachtlijsten en vergoedingen. Dit amendement strekt tot doel om verzekerden het recht te geven op alle informatie die raakt aan de vergoeding van een behandeling en op de inkoopafspraken die bepalend zijn voor het uitoefenen van het recht op zorg van een verzekerde. Zo moet bijvoorbeeld - wanneer de verzekerde dat wenst - in het geval van wachtlijsten inzichtelijk worden gemaakt welke inkoopafspraken, budgetplafonds of tarieven een belemmering vormen om bij de zorginstelling naar keuze zorg te kunnen krijgen.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 2 oktober 2019, gewijzigd amendement, nr. 13     KST3497113
Gewijzigd amendement Hijink ter vervanging van nr. 9 over het informatierecht van verzekerden
 

2.

Dossier