Motie aangenomen: Tweede Kamer krijgt meer financiële ondersteuning

Friday, September 20 2019, 13:45

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamer krijgt meer geld om de parlementaire democratie te versterken. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (ABP) i werd een motie van dien aard, ingediend door Rob Jetten i van D66 i, aangenomen. Met de extra medewerkers die hiermee kunnen worden ingehuurd, kan de Tweede Kamer beter haar controlerende en volksvertegenwoordigende taken uitvoeren.

D66 vroeg in de weken voorafgaand aan de Algemene Beschouwingen al aandacht voor een betere ondersteuning van de Tweede Kamer. De partij wees erop dat er een oneerlijke balans bestaat tussen parlement en regering. Waar de ministers beschikken over een ruim ambtenarenapparaat, moeten Kamerleden het nu vaak doen met één medewerker. Hierdoor is het voor de Tweede Kamer lastig de regering voldoende en grondig te controleren.

De Staatscommissie Parlementair Stelsel i pleitte in haar eindrapport voor een ambtelijke versterking van de Tweede Kamer. In juni 2019 nam de Kamer met een ruime meerderheid een motie aan waarin werd opgeroepen te onderzoeken hoe Tweede Kamerleden beter konden worden bijgestaan. Ook het Montesquieu Instituut pleitte al in 'Rond het Binnenhof, ongevraagd advies aan de Staatscommissie (2017) voor een betere en volwaardigere ondersteuning van de Tweede Kamer als geheel, en van de Kamerleden afzonderlijk.

Bron: ANP, NOS, Tweede Kamer

Lees ook: