P. (Piet) Adema

foto P. (Piet) Adema
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl / Martijn Beekman
Source: Parlement.com.

Piet Adema (1964) was van 3 oktober 2022 tot 2 juli 2024 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kabinet-Rutte IV i. Hij was in 2013-2021 voorzitter van de ChristenUnie en eerder, in 2007-2011, lid van Gedeputeerde van Staten van Fryslân. Daarna was hij onder meer waarnemend burgemeester van Achtkarspelen, van Tynaarlo en van Borger-Odoorn. Adema was eerder werkzaam in het bedrijfsleven, onder meer als lichtadviseur en commercieel manager. Hij was laatstelijk onder meer voorzitter van Schoonmakend Nederland.

ChristenUnie
in de periode 2013-2024: minister, partijvoorzitter

1.

Personal data

Surnames
Pieter (Piet)

Place and date of birth
Opeinde (gem. Smallingerland), 6 November 1964

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond), until 1 January 2004
 • ChristenUnie, from 22 January 2000

3.

Main functions and occupations

 • interim-manager, from 2005 until 2007
 • lid Gedeputeerde Staten van Fryslân, from May 2007 until 20 April 2011 (belast met infrastructuur, vaarwegen, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, leefomgeving, armoedebeleid en Concernondersteuning)
 • lid Provinciale Staten van Fryslân, from 10 March 2011 until 15 June 2011
 • waarnemend burgemeester van Achtkarspelen, from 23 June 2011 until 15 January 2013
 • waarnemend burgemeester van Tynaarlo, from 12 August 2013 until 16 December 2014
 • waarnemend burgemeester van Borger-Odoorn, from 22 December 2014 until 1 June 2015
 • voorzitter Schoonmakend Nederland, from June 2015 until October 2022
 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, from 3 October 2022 until 2 July 2024

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/6)
 • voorzitter WoningBouwsNL, from November 2017 until October 2022
 • lid Raad van Commissarissen Woningborg, from November 2018 until October 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Bracht in 2022 de beleidsbrief Toekomst Landbouw uit. Daarin wordt geschetst hoe de landbouw er in 2040 uit moet zien. Voor boeren die al willen verduurzamen, komt € 226,6 miljoen ter beschikking. Overheid, keten en consument moet de boeren helpen om te verduurzamen. Er komt een dialoog met de sector over het toekomstplan.
 • Begon eind 2022 met overleg met landbouworganisaties, natuurorganisaties, medeoverheden en ketenpartijen over een duurzame landbouwsector in 2040. Uitgangspunten voor een landbouwakkoord zijn duidelijkheid over duurzamer produceren in de landbouw, waarbij ingezet wordt op duidelijke doelen ten aanzien van natuur, klimaat en water. In juni 2023 stapte de grootste landbouworganisatie, LTO, uit dit overleg.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2023 samen met minister Yesilgöz de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (Stb. 242) tot stand. Het strafrechtelijk handhavingsinstrumentarium wordt versterkt en ook kan sneller en doeltreffender worden opgetreden. Het wetsvoorstel was in 2021 ingediend door de ministers Grapperhaus en Schouten. (35.892)

8.

Miscellaneous

Campaign trail
 • Was in 2010 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 24 op de kandidatenlijst van de ChristenUnie

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until October  3, 2022.