Drs. B.M.G. (Bart) Smals

foto Drs. B.M.G. (Bart) Smals
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

Bart Smals (1970) is sinds 7 september 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD i. Eerder was hij dat van 3 juli 2019 tot 31 maart 2021. Tussen 3 juli en 13 oktober 2019 verving hij Bente Becker i, die toen met zwangerschaps- en bevallingsverlof was. De heer Smals was raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Delft en is eigenaar van een apotheek in 's-Gravenzande. Hij houdt zich als Kamerlid bezig met AOW, pensioenen, algemeen sociaaleconomisch beleid, inkomensbeleid, arbeidsmarkt, ontslagregelingen en sociale zekerheid. De heer Smals is voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

VVD
in de periode 2019-heden: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Place and date of birth
Breda, 5 April 1970

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 2008

3.

Main functions and occupations

  • directeur apotheek, "Apotheek De Klipper"/Smals Farmacie BV te 's-Gravenzande (Apotheek is op afstand gezet middels een STAK), from 1 January 2020
  • lid gemeenteraad van Delft, from 11 March 2014 until 27 September 2019
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 July 2019 until 13 October 2019
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 October 2019 until 31 March 2021
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 September 2021

temporary replacement MP
  • Verving van 3 juli tot 13 oktober 2019 op grond van artikel X van de Kieswet Bente Becker

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
  • lid bestuur Stichting Zorg DAS, from 2012
  • voorzitter VVE Zandeveltplein

Previous (2/6)
  • lid beleggingscommissie Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken, from December 2008 until December 2017
  • voorzitter Ledenraad zorgverzekeraar DSW, from January 2015 until October 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 February 2022

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until January 25, 2020.