Benoeming R.J. Rooken tot lid Europees Parlement

Source: Kiesraad i, published on Tuesday, June 11 2019.

De Kiesraad heeft op 11 juni de heer R.J. (Rob) Rooken benoemd als lid van het Europees Parlement voor Forum voor Democratie. Het betreft een benoeming in de vacature die is ontstaan door het niet aanvaarden van de benoeming door de heer T.H.P. (Thierry) Baudet.