Geleidende brief - Initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 35164 - Initiatiefnota over een effectievere aanpak van antisemitisme.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme; Geleidende brief; Geleidende brief
Document date 14-03-2019
Publication date 14-03-2019
Nummer KST351641
Reference 35164, nr. 1
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 164

Initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 maart 2019

Hierbij bieden wij u aan de initiatiefnota «Een effectievere aanpak van antisemitisme».

Yesilgöz-Zegerius

Segers

kst-35164-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 164, nr. 1


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.