E. (Eric) van der Burg

foto E. (Eric) van der Burg
Bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Eric van der Burg (1965) is sinds 10 januari 2022 staatssecretaris voor Asiel en Migratie in het kabinet-Rutte IVĀ i. Hij was van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022 Eerste Kamerlid voor de VVD. Daarvoor was hij acht jaar wethouder van Amsterdam (onder meer belast met zorg en welzijn, ruimtelijke ordening en luchthaven). Eerder was de heer Van der Burg bestuurder van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost en gemeenteraadslid (sinds 2001). Dat laatste was hij opnieuw tot maart 2019. Eric van der Burg is verder voorzitter van de Raad van Toezicht van de NTR. Als Eerste Kamerlid hield hij zich bezig met binnenlandse zaken, immigratie en asiel, Koninkrijksrelaties en volksgezondheid, welzijn en sport.

VVD
in de periode 2019-heden: lid Eerste Kamer, staatssecretaris

1.

First name

Eric (Eric)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 9 October 1965

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1983

4.

Main functions and occupations

 • wethouder (belast met zorg en welzijn, sport en recreatie, ouderen, ruimtelijke ordening en grondzaken) van Amsterdam, from 18 June 2014 until May 2018 (sinds 2017 eerste locoburgemeester)
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 29 March 2018 until 13 March 2019
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019 until 10 January 2022
 • staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (onder meer belast met vreemdelingenzaken en asiel), from 10 January 2022

Responsibilities as minister
 • Is als staatssecretaris belast met: 1. Vreemdelingenzaken/migratie, 2. artikel 1F Vluchtelingenverdrag, 3. Grensbewaking in vreemdelingenzaken, 4. Rijkswet Nederlanderschap, 5. Mensenhandel en prostitutie, 6. Mensensmokkel, 7. Internationaal migratiebeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/10)
 • voorzitter Landelijke organisatie sociaal raadslieden, from 1 February 2020
 • lid bestuur Friendship Sportcentre, from 1 September 2020

Previous (2/10)
 • penningmeester Life Goals, from 1 December 2018 until 1 November 2019
 • voorzitter Raad van Toezicht Sportservice Nederland, from 5 July 2019 until 1 November 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • ondervoorzitter tijdelijke commissie onderzoekvoorstel parlementair onderzoek naar discriminatie in Nederland (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 1 December 2020 until 2 February 2021
 • ondervoorzitter commissie parlementair onderzoek naar effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 23 March 2021 until 10 January 2022

Honorary positions
ambassadeur Reddingsbrigade Amsterdam, from 15 January 2019

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
Woonde tot 9-jarige leeftijd in Oosterwolde (Friesland)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.