E. (Eric) van der Burg

foto E. (Eric) van der Burg
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Eric van der Burg (1965) is sinds 10 januari 2022 staatssecretaris voor Asiel en Migratie in het kabinet-Rutte IV i. Sinds 6 december 2023 is hij Tweede Kamerlid voor de VVD. Van 29 oktober tot 24 november 2023 was hij op non-actief. Hij was van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022 Eerste Kamerlid voor de VVD. Daarvoor was hij acht jaar wethouder van Amsterdam (onder meer belast met zorg en welzijn, ruimtelijke ordening en luchthaven). Eerder was de heer Van der Burg bestuurder van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost en gemeenteraadslid (sinds 2001). Dat laatste was hij opnieuw tot maart 2019. Eric van der Burg is verder voorzitter van de Raad van Toezicht van de NTR. Als Eerste Kamerlid hield hij zich bezig met binnenlandse zaken, immigratie en asiel, Koninkrijksrelaties en volksgezondheid, welzijn en sport.

VVD
in de periode 2019-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Eric (Eric)

Place and date of birth
Amsterdam, 9 October 1965

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1983

3.

Main functions and occupations

 • lid bestuur stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, from 1987 until 1997
 • lid dagelijks bestuur (belast met welzijn en sport) stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, from 1992 until 1997
 • directeur zorgorganisatie Bogt/Fontis/Osira, from 1997 until May 2010
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 2001 until 21 May 2010
 • wethouder (belast met zorg en welzijn, sport en recreatie, luchthaven, personeel, organisatie en integriteit, dienstverlening en externe betrekkingen en dierenwelzijn) van Amsterdam, from 21 May 2010 until 18 June 2014 (tevens tweede locoburgemeester)
 • wethouder (belast met zorg en welzijn, sport en recreatie, ouderen, ruimtelijke ordening en grondzaken) van Amsterdam, from 18 June 2014 until May 2018 (sinds 2017 eerste locoburgemeester)
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 29 March 2018 until 13 March 2019
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019 until 10 January 2022
 • staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (onder meer belast met vreemdelingenzaken en asiel), from 10 January 2022
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 December 2023

Responsibilities as minister
 • Is als staatssecretaris belast met: 1. Vreemdelingenzaken/migratie, 2. artikel 1F Vluchtelingenverdrag, 3. Grensbewaking in vreemdelingenzaken, 4. Rijkswet Nederlanderschap, 5. Mensenhandel en prostitutie, 6. Mensensmokkel, 7. Internationaal migratiebeleid

4.

Party political functions

Previous
 • lid bestuur VVD afdeling Amsterdam-Zuidoost, from 1984
 • fractievoorzitter VVD Amsterdam, from 2004 until 2010
 • fractievoorzitter VVD Amsterdam, from May 2018 until 13 March 2019
 • voorzitter Stichting SOV (ondersteuning VVD-campagne Tweede Kamerverkiezingen), from 15 April 2019

Leading candidate on list
 • lijsttrekker VVD Amsterdam gemeenteraadsverkiezingen 2010, 2014 en 2018

5.

Other positions

Previous
 • voorzitter theatergroep "De Nieuw Amsterdam", from 1998 until 2010
 • voorzitter ondernemerscentra "Vrolikstraat" en "Watergraafsmeer, from 2002 until 2010
 • voorzitter Raad van Toezicht NTR (NPS, Teleac, RVU), from 1 July 2014 until June 2019
 • lid Raad van Toezicht NSGK (Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind), from 11 December 2013 until 15 July 2019
 • lid bestuur VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), from 2014 until 2018
 • informateur collegevorming gemeente Zaanstad, 2018
 • lid bestuur Yvonne van Gennip Talent Fonds, from 22 June 2018 until January 2022
 • voorzitter Raad van Toezicht Regiocollege (Zaanstad, Purmerend, Heerhugowaard, Edam-Volendam), from September 2018 until 10 July 2019
 • voorzitter Raad van Commissarissen Floriade Almere 2022, from 1 October 2018 until January 2022
 • lid bestuur Verzetsmuseum Amsterdam, from 5 October 2018 until 16 April 2020
 • penningmeester Life Goals, from 1 December 2018 until 1 November 2019
 • voorzitter KNAU (Koninklijke Nederlandse Atletiekunie), from 1 December 2018 until January 2022
 • voorzitter Raad van Toezicht Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond, from January 2019 until January 2022
 • voorzitter bestuur Sociaal Werk Nederland, from 14 March 2019 until January 2022
 • voorzitter ComitĂ© Sportherdenking, from 5 May 2019 until January 2022
 • voorzitter Raad van Toezicht Sportservice Nederland, from 5 July 2019 until 1 November 2019
 • voorzitter Raad van Toezicht Aidsfonds, from 7 March 2019 until January 2022
 • voorzitter Commissie m.e.r., from 1 January 2020 until January 2022
 • voorzitter Landelijke organisatie sociaal raadslieden, from 1 February 2020 until January 2022
 • lid bestuur Friendship Sportcentre, from 1 September 2020 until January 2022

Derived functions
 • ondervoorzitter tijdelijke commissie onderzoekvoorstel parlementair onderzoek naar discriminatie in Nederland (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 1 December 2020 until 2 February 2021
 • ondervoorzitter commissie parlementair onderzoek naar effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 23 March 2021 until 10 January 2022

Honorary positions
ambassadeur Reddingsbrigade Amsterdam, from 15 January 2019

6.

Education

Primary education
 • basisschool "De Rozenmarn" te Amsterdam

Secondary education
 • atheneum, Augustinus College te Amsterdam-Zuidoost, from 1 September 1978 until 1 July 1984

Academic education
 • Nederlands recht en notarieel recht (niet voltooid), Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1 September 1984 until 1 July 1991

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • In 2023 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de door hem voorgestelde nareismaatregel in strijd was met het Nederlandse en Europese recht. De maatregel hield in dat gezinsleden van iemand die een asielvergunning heeft (een statushouder) zes maanden langer moeten wachten voordat zij naar Nederland mogen komen.
 • Was in december 2023 betrokken bij de onderhandelingen over het EU-migratiepact. Vanaf 2026 moet de selectie van migranten aan de buitengrenzen van de EU plaatsvinden, via een zevendaagse screening. Alle lidstaten krijgen toegang tot de daar verzamelde persoonsgegevens. Migranten worden over de lidstaten verdeeld. De gehele asielprocedure moet maximaal negen maanden duren. Migranten uit 'veilige landen' komen in een versnelde procedure terecht. Migranten worden in die tijd vastgezet in centra of direct teruggestuurd.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2023 de Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (Stb. 230) tot stand. De wet zorgt voor een zorgvuldige procedure, die voldoet aan internationale normen. Het wetsvoorstel was in 2020 ingediend door staatssecretaris Broekers-Knol. (35.687)
 • Bracht in 2023 de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Stb. 2024, nr. 12) tot stand. Deze wet geeft gemeenten de wettelijke taak om asielopvangvoorzieningen te bieden. Er komt een verdeelsysteem waarbij een specifieke uitkering wordt verstrekt aan gemeenten die vrijwillig voor duurzame opvang zorgen. In een tweede fase worden overige plekken verdeeld naar rato van inwonertal en op sociaaleconomische status. (36.333)

8.

Miscellaneous

Private life
 • Woonde tot 9-jarige leeftijd in Oosterwolde (Friesland)

Hobbies
Wandelen (in het bos)

Military service
 • dienstplicht (sergeant vuurregelaar bij de stoottroepen in Ermelo), from 1990 until 1991

9.

Publications

Publications
 • Karel Berkhout, "Glunderende realpolitiker zonder vijanden", NRC Handelsblad, 31 mei 2010
 • Jaap Stam, "Nieuwe staatssecretaris Asiel en Migratie Eric van der Burg wil als 'linkse VVD'er' een brugfunctie vervullen", de Volkskrant, 8 februari 2022

10.

Family

Children
2 zonen