Tering-ambassadeur

Source: A. (Anne) Kuik i, published on Wednesday, January 16 2019.

Anne Kuik heeft in september als eerste Nederlandse parlementariër de Verklaring van Barcelona ondertekend; hét internationale document waarmee politici zich committeren aan de strijd tegen tuberculose (TBC).

Aan de tering, ofwel tuberculose, sterven jaarlijks 1,6 miljoen mensen. KNCV Tuberculosefonds waardeert het zeer dat Anne Kuik zich vanaf nu inzet als ‘tering-ambassadeur’. Hiermee gaf zij een duidelijk signaal af aan de Nederlandse politiek in aanloop naar de allereerste VN-bijeenkomst over TBC, afgelopen najaar in New York.

Global TB Caucus, het internationale netwerk van 2300 politici die de Verklaring van Barcelona ondertekenden, kreeg het voor elkaar dat wereldleiders zich in New York tijdens de Algemene Vergaderingen van de Verenigde Naties bogen over de dreiging die tuberculose voor de wereldwijde gezondheidszorg en economie vormt. Het Nederlandse KNCV Tuberculosefonds is als toonaangevend internationaal expertisecentrum nauw betrokken bij deze bijeenkomst.

“Alleen met ‘lange adem’ politieke steun kunnen we TBC elimineren en daarmee onvoorstelbaar en onnodig humanitair leed en economische schade voorkomen,” benadrukt Kitty van Weezenbeek, directeur van KNCV Tuberculosefonds, de urgentie van wereldwijde politieke steun om de dodelijke TBC epidemie te beëindigen. “Wereldleiders zijn nu aan zet; KNCV staat wereldwijd klaar om politieke steun te vertalen in concrete resultaten!”

Kuik wil als jonge parlementariër andere jongeren wijzen op de gevaren van de ziekte. Als ‘tering-ambassadeur’ wil ze de bewustwording en bekendheid van TBC vergroten. Anne Kuik: “Veel mensen denken dat tuberculose een ziekte uit het verleden is. Maar dat is het absoluut niet: in Azië, Afrika en Oost-Europa is TBC nog volop aanwezig - sterker nog: ook wij kunnen, als we daar voor vakantie of werk zijn, besmet worden en de ziekte meenemen naar Nederland met alle gevolgen van dien. Het is gek dat deze meest dodelijke infectieziekte in de Nederlandse politiek zo onderbelicht blijft. Elke dag sterven bijna 5.000 mensen aan TBC, terwijl het goed te behandelen is. Samen kunnen wij wereldwijd TBC uitbannen. Met de ondertekening van de Verklaring van Barcelona zijn we er natuurlijk nog niet; Anne gaat zoveel mogelijk aandacht vragen voor het wereldwijd bestrijden van tuberculose.” Dit heeft zij onder andere gedaan tijdens de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking waarmee ze met een amendement zorgde voor 5 miljoen waarmee de uitrol van nieuwe diagnostiek en behandeling op het gebied van TB ondersteund wordt.

Klik hier voor meer informatie over de Verklaring van Barcelona.

Klik hier voor meer informatie over KNVC Tuberculosefonds.