Klimaatverandering: niet de kop in het zand, maar ingrijpen

Source: W.J. (William) Moorlag i, published on Wednesday, December 5 2018.

We willen zeker zijn van een schone toekomst. Van een leefbare planneet voor onze kinderen. Daarom moeten we nu investeren duurzame energie. En de rekening moet naar de grote vervuilers, niet alleen naar de gewone Nederlanders.

Onze kinderen erven van ons deze aarde. Een plek - de enige plek - waar zij kunnen wonen en hun bestaan kunnen opbouwen. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij een schone en leefbare planneet van ons erven. En we kunnen later niet zeggen dat we niet gewaarschuwd zijn voor klimaatverandering. Het is nu tijd om in te grijpen.

Wij hebben het initiatief genomen tot een ambitieuze klimaatwet.

De afgelopen zomer was de droogste ooit. Stormen worden ieder jaar heftiger. Het poolijs smelt. Wereldwijd zien we de eerste gevolgen van klimaatverandering. En de wetenschap is unaniem: het is de mens die daar voor zorgt. Als je dat nu nog ontkent kies je er voor je kop bewust in het zand te steken.

Als je nu nog klimaatverandering ontkent kies je er voor je kop bewust in het zand te steken.

Daarom hebben wij - en specifiek Diederik Samsom - het initiatief genomen tot een ambitieuze klimaatwet. Een wet waarmee we de klimaatdoelen die we met de hele wereld in Parijs hebben afgesproken verankeren in de wet. Zodat het niet langer de vraag is óf we wat gaan doen aan klimaatverandering, maar hoe we gaan werken aan een duurzame toekomst. Alle toekomstige kabinetten moeten zich daar aan houden.

En daar moeten nog een hoop keuzes worden gemaakt. We horen nu verhalen dat de grote bedrijven aan de klimaattafels subsidie eisen om minder te vervuilen. En dit kabinet kennende vinden zij een gewillig oor. Tegelijk wordt er van gewone Nederlanders verwacht dat ze zelf die warmtepomp kopen en die hogere gasrekening betalen. Zo gaat het niet werken. De energietransitie slaagt alleen als we de rekening bij de grote vervuilers neerleggen, en niet alleen bij de gewone Nederlanders.

De energietransitie slaagt alleen als we de rekening bij de grote vervuilers neerleggen, en niet alleen bij de gewone Nederlanders.

We willen zeker zijn van een schone toekomst. Van een leefbare planneet voor onze kinderen. Daarom moeten we nu investeren duurzame energie. En de rekening moet naar de grote vervuilers, niet alleen naar de gewone Nederlanders.