Stemmen vanuit buitenland eenvoudiger

Tuesday, December 4 2018, 15:46

DEN HAAG (PDC i) - De Eerste Kamer i heeft dinsdag 4 december ingestemd met het wetsvoorstel Vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Dit wetsvoorstel wijzigt de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming. Zo wordt nu geregeld dat ook andere enveloppen dan de toegezonden oranje retourenveloppen gebruikt mogen worden voor het verzenden van stemmen naar het briefstembureau.

Verder is de mogelijkheid gecreëerd voor het instellen van briefstembureaus in grensgemeenten in Nederland, waardoor Nederlanders die over de grens wonen hun briefstem kunnen afgeven bij die gemeente.

Ten slotte is met de Wijzigingswet in de Kieswet het gebruik van de lijst van personen die per brief mogen stemmen en de eis om bepaalde stukken per diplomatieke post te verzenden vervallen.

Met deze wijzigingen moet het verkiezingsproces eenvoudiger worden.

Bron: www.eerstekamer.nl