Motie Leijten over verlengen van de gele kaart procedure van acht naar twaalf weken - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Deze motie i is onder nr. 1917 toegevoegd aan dossier 21501-02 - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Motie; Motie van het lid Leijten over verlengen van de gele kaart procedure van acht naar twaalf weken
Document date 08-11-2018
Publication date 08-11-2018
Nummer KST21501021917
Reference 21501-02, nr. 1917
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

21 501-02

Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1917

MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 8 november 2018 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat nationale parlementen momenteel slechts acht weken vanaf publicatie van een voorstel hebben om het te analyseren en te beoordelen op het subsidiariteitsbeginsel, beter bekend als de gelekaartprocedure;

constaterende dat de door Eurocommissaris Timmermans ingestelde taskforce voor subsidiariteit en proportionaliteit en meerdere nationale parlementen de periode als te kort ervaren;

voorts constaterende dat de Europese Raad in 2016 in zijn conclusies opnam dat de periode moest worden verlengd naar twaalf weken;

verzoekt de regering, zich in te zetten om de tijdsperiode voor de gelekaartprocedure te verlengen van acht naar twaalf weken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

kst-21501-02-1917 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 21 501-02, nr. 1917


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.