Tijdelijke vervanging in D66-Eerste Kamerfractie

Wednesday, September 26 2018, 10:16

DEN HAAG (PDC i) - Vanaf 3 oktober laat D66-Eerste Kamerlid Annelien Bredenoord i zich vanwege zwangerschap tijdelijk vervangen. Anita Vink i zal zestien weken haar plaats innemen.

Tijdelijke vervangingen zijn in de Eerste Kamer recentelijk vaker voorgekomen. In 2016 werd ChristenUnie-lid Mirjam Bikker i bijvoorbeeld vanwege zwangerschap en bevalling vervangen door Herman Sietsma i.

Bron: verslag Eerste Kamervergadering, 25 september