European Defence Fund (EDF)

Het Europees Defensiefonds is een financieringsinstrument van de Europese Commissie om onderzoek en ontwikkeling op het gebied van defensietechnologie en -apparatuur te bevorderen. Hiermee wil de Commissie samenwerking en verdere integratie tussen lidstaten stimuleren en kostenbesparing bewerkstelligen.

Het Europees defensiefonds ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking tussen EU-landen, bedrijven, onderzoekscentra, internationale organisaties en universiteiten. Het fonds financiert projecten die ertoe bijdragen de EU veiliger te maken.

Het fonds werd in 2017 opgericht. Om in aanmerking te komen voor een subsidie vanuit het fonds moeten minstens drie verschillende lidstaten meedoen aan een onderzoeksproject. Ook wordt er alleen subsidie toegewezen aan een onderzoeksproject wanneer de deelnemende lidstaten het eindproduct van het onderzoek willen kopen. Inititiatieven vanuit PESCO (Permanent Structured Cooperation) maken kans op meer subsidie en een mogelijke bonus. Een voorbeeld van een project is Ocean 2020. Er is 8 miljard euro van het EU budget beschikbaar gesteld voor het Europees Defensiefonds voor de periode 2021-2027.

Meer over