Terugblik op Ests voorzitterschap

Source: Tweede Kamer der Staten Generaal (House of Representatives (NL)) i, published on Tuesday, January 16 2018.

Europese Zaken

Op donderdag 18 januari spreken de leden van de commissie voor Europese Zaken met de heer Matti Maasikas, de Estse viceminister voor Europese Zaken. Estland vervulde het afgelopen half jaar het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

In het gesprek zullen de conclusies en de vervolgplannen van het Estse voorzitterschap besproken worden. Prioriteiten voor Estland waren: een open en innovatieve Europese economie, een veilig Europa, een digitaal Europa en vrij verkeer van data, en een inclusief en duurzaam Europa. Tijdens het voorzitterschap werkte Estland nauw samen met Bulgarije en Oostenrijk. De drie landen vormen het huidige trojka. Bulgarije nam het stokje op 1 januari 2018 van Estland over.

  • 18/01: Gesprek met de Estse viceminister voor Europese Zaken, dhr Matti Maasikas