'Waarin de vrijheid van ieder van ons, ook die van de ander is' (Toespraak Dodenherdenking 4 mei 2016)

Source: J.Z.C.M. (Judith) Tielen i, published on Thursday, May 5 2016, 13:32.

Tekst: Kabinet van de burgemeester van Utrecht

Bijgewerkt door Judith Tielen; uitgesproken bij het oorlogsmonument, Willem de Zwijgerplantsoen, Tuindorp

Op 1 september 1939,

Meer dan 76 jaar geleden,

begon de Tweede Wereldoorlog.

Vandaag herdenken we in Nederland

de mensen die in die oorlog zijn gevallen.

~~Onvoorstelbaar veel zijn dat er.

De Tweede Wereldoorlog

was nog verwoestender

dan oorlogen toch al zijn.

Het was de eerste oorlog in de geschiedenis

die meer levens van burgers eiste dan van militairen.

Een oorlog met de immens droevige dimensie

van terreur, vervolging, deportatie,

concentratiekampen en massamoord.

Waarbij alle beschaving

in rook leek te zijn opgegaan.

Toen de Tweede Wereldoorlog zes jaar later,

op 15 augustus 1945, ten einde was,

overheerste de opluchting.

Konden de geallieerde landen trots zijn

en dankbaar

voor hun zwaarbevochten overwinning.

Maar het zijn vooral andere gevoelens

waarmee wij,

ook zoveel jaren later nog,

op deze oorlog terugkijken.

Natuurlijk ook trots en dankbaar jegens al die mensen

die in verzet hadden durven komen.

Maar verder vooral met verbijstering,

verontwaardiging en woede.

En met verdriet

om zoveel verwoeste mensenlevens.

Toen en ook nog lang daarna.

Woede, verdriet en schaamte

over het effect

dat de nazi’s en hun bondgenoten konden bereiken;

de doordachte vervolgingen

en massale vernietiging van groepen mensen:

joden, sinti, homoseksuelen, gehandicapten,

communisten, verzetsmensen, vrijmetselaars, jehova's getuigen,

Polen, Russen.

Aan de gruwelijke barbarij hier in onze stad

herinnert, naast de monumenten in de wijken,

ook het Joods monument,

op 29 oktober vorig jaar onthuld.

Het herinnert ons

aan de meer dan 1200 Utrechtse joden uit ons midden,

die vanaf het Maliebaanstation

naar het oosten zijn gedeporteerd

en nooit meer terugkeerden.

Nu zijn we generaties verder.

Generaties die er in zijn geslaagd

de vrijheid en vrede in het westen van Europa te bewaren.

Toch zijn niet alleen de verbijstering, het verdriet en de woede gebleven,

Ook de schaamte.

Op een dag als deze, stellen we ons

de ongemakkelijke vraag:

Hoe kon het gebeuren?

Waarom hebben niet méér mensen

zich teweer gesteld tegen dit onvoorstelbare,

dat werkelijkheid werd?

En: is het mogelijk dat het nogmaals gebeurt?

De herdenking

van de doden van de Tweede Wereldoorlog

richt zich daarmee niet alleen op het verre verleden,

maar ook nu, hier op onszelf

en op de wereld van nu.

Op een dag als deze, stellen we ons de vraag:

hoeveel moeite doen wij er NU voor

om op te komen

Voor vrijheid EN verdraagzaamheid.

Voor vrijmoedigheid EN zelfbeheersing.

Voor nemen EN geven.

Voor een vrijheid voor ieder van ons

die ook de vrijheid van een ander is.

Ook als die ander

een andere huidskleur,

een ander geloof,

een andere geaardheid,

andere overtuigingen,

andere gewoonten heeft.

Vanavond herdenken we alle Nederlanders

die in en door de Tweede Wereldoorlog

hun einde vonden.

De Nederlandse joden, sinti, homoseksuelen,

communisten, gehandicapten,

vrijmetselaars en jehova's getuigen

die stierven in concentratiekampen.

Vanavond herdenken we de verzetsstrijders

en gijzelaars

die zijn gefusilleerd

De slachtoffers van de hongerwinter.

Vanavond herdenken we

de militairen die sneuvelden

tijdens EN ook na de Tweede Wereldoorlog.

En de burgers die sneuvelden

door militaire handelingen.

Vanavond herdenken we

de ongekende schaal, intensiteit en wreedheid

van de nazi-aanslagen

op mensen, groepen mensen,

zelfs hele gemeenschappen uit ons midden.

Een intensiteit en wreedheid

die nooit eerder was vertoond,

die letterlijk on-voorstelbaar was en is,

die woorden van schuld,

van spijt en van berouw

jammerlijk tekort doen schieten.

Vanavond beseffen we

dat we nog steeds,

en misschien wel meer dan ooit,

in onze eigen samenleving

de verantwoordelijkheid hebben ervoor te zorgen

dat dit niet nog eens, nee nooit meer gebeurt.

Dat dit kwaad niet en nooit niet binnendringt

in ONZE samenleving.

Maar dat ONZE samenleving

een samenleving is

Vol van vrijheid EN verdraagzaamheid.

Waarin de vrijheid voor ieder van ons

ook de vrijheid van de ander is.

Voor die vrijheid staan wij,

in naam van de doden van 1940-45 en daarna,

op vier mei twee minuten letterlijk stil