Plenary sitting European Parliament, Strasbourg - EU monitor

EU monitor
Wednesday, July 8, 2020
calendar

Plenary sitting European Parliament, Strasbourg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
date September 10, 2018 17:00 - 23:00
city Strasbourg, France
location Louise Weiss building (LOW) i Show location
room Plenary
attending J.C. (Jean-Claude) Juncker i, A. (Alexis) Tsipras i et al.
organisation European Parliament (EP) i

17:00 - 23:00   Debatten      

 

1

   

point

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

14

Deadline

***I

point

Europees Solidariteitskorps

Verslag:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Commissie cultuur en onderwijs

51

Deadline

***I

point

Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling

Verslag:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

35

   

point

De impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland

Verslag:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Verslag over de impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland

[2017/2225(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

29

   

point

Specifieke maatregelen voor Griekenland

Verslag:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Verslag over de tenuitvoerlegging van specifieke maatregelen voor Griekenland uit hoofde van Verordening 2015/1839

[2018/2038(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

99

Deadline

 

point

De branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop

Verklaring van de Commissie

[2018/2847(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

     

point

Korte presentaties van de volgende verslagen:

56

     

-

Trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte in een hoogwaardige baan

Verslag:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Verslag over trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte in een hoogwaardige baan

[2017/2277(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

47

Deadline

   

-

Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU

Verslag:  Pina Picierno (A8-0265/2018)

Verslag over maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU

[2018/2055(INI)]

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

33

     

-

Betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op financiële diensten

Verslag:  Brian Hayes (A8-0263/2018)

Verslag over betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op financiële diensten

[2017/2253(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

37

Deadline

   

-

Taalgelijkheid in het digitale tijdperk

Verslag:  Jill Evans (A8-0228/2018)

Verslag over taalgelijkheid in het digitale tijdperk

[2018/2028(INI)]

Commissie cultuur en onderwijs

23

Deadline

   

-

Transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen

Verslag:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Verslag over transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen

[2018/2003(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

46

     

-

Het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU

Verslag:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Verslag over het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU

[2018/2054(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

2

   

point

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)


1.

European Parliament (EP)

The European Parliament is the EU's law-making body. It is directly elected by EU voters every 5 years.

What does the Parliament do?

The Parliament has 3 main roles:

Legislative

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...