Libië: Waar ligt de grens?, Amsterdam - EU monitor

EU monitor
Sunday, January 24, 2021
calendar

Libië: Waar ligt de grens?, Amsterdam

deBALIE in Amsterdam
© Kevin Bergenhenegouwen
date April 10, 2017 20:00
city Amsterdam
location De Balie Show location
attending S.H. (Sophie) in 't Veld i, J.J.M. (Jeroen) Lenaers i et al.
organisation De Balie i

De Balie x Artsen zonder Grenzen

Wat zijn we verplicht aan “vreemden”? Aan wie, en vooral hóe, moeten we hulp verlenen? Dit zijn misschien wel de grootste ethische vraagstukken van de huidige Westerse samenleving nu de vluchtelingencrisis aanhoudt en vele slachtoffers met zich meebrengt. Vragen die op het eerste gezicht simpel te beantwoorden lijken, maar in de hectiek en politieke praktijk van de vluchtelingencrisis ineens een stuk complexer blijken. Zijn we onze moraal in de aanpak van de vluchtelingencrisis uit het oog verloren?

In De Balie onderzoeken we deze spanning tussen moraal en politieke praktijk in Libië, het huidige zwaartepunt van de vluchtelingencrisis, met o.a. politiek filosoof Tamar de Waal, historicus Arend Jan Boekestijn, Artsen zonder Grenzen en Europarlementariërs Sophie in ’t Veld (D66), Jeroen Lenaers (CDA), Katrien Coppens (Artsen zonder Grenzen) en Fransje Molenaar (Clingendael Instituut). Dagelijks bereiken ons alarmerende berichten over de omstandigheden van vluchtelingen in Libië die verdrinken voor de kust van Italië, slachtoffer worden van marteling, geweld of mensensmokkel, of vastzitten onder inhumane omstandigheden in Libische detentiekampen. Een mensenrechtenkwestie die duidelijk vraagt om ingrijpen. Maar welke hulp is gewenst?

Is het moreel juist om gestrande vluchtelingen te helpen als je daarmee de mensensmokkel in Libië in stand houdt of zelfs bevordert? Moeten we na de Turkije-deal gaan onderhandelen met Libië om de situatie te verbeteren? Of verloochent Europa zijn idealen door te onderhandelen met een corrupt, instabiel regime?

Met bijdragen van:

Tamar de Waal: politiek filosoof, jurist en journalist. In haar onderzoek richt ze zich op de ethiek van migratie en integratie.

Arend Jan Boekestijn: Historicus en voormalig politicus. Hij is verbonden als docent-onderzoeker aan de universiteit Utrecht en columnist voor Elsevier.

Annemarie Loof: Operational manager bij Artsen zonder Grenzen. Ze komt net terug uit Libië.

Sophie in 't Veld: Europarlementariër namens D-66 sinds 2004.

Jeroen Lenaers: Europarlementariër namens het CDA sinds 2014.

Katrien Coppens: Adjunct-directeur van Artsen zonder Grenzen.

Fransje Molenaar: Onderzoeker bij het Clingendael Instituut.

Moderator: Bahram Sadeghi

Image: Ricardo Garcia Vilanova


1.

More about...