Jhr. M.R.H.M. (Maurits) von Martels

foto Jhr. M.R.H.M. (Maurits) von Martels
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website CDA.nl
Source: Parlement.com.

Adellijke landeigenaar, melkveehouder en horeca-eigenaar, die in 2017 met voorkeurstemmen tot CDA-Tweede Kamerlid werd gekozen. Was in zijn woonplaats Dalfsen tevens wethouder. Als Kamerlid woordvoerder glastuinbouw, gewasbescherming, natuur, visserij, milieu, externe veiligheid, circulaire economie, vrijetijdseconomie, sport, biotechnologie, dierenproeven, milieu, externe veiligheid biobrandstoffen en nucleaire veiligheid. Die veelheid aan onderwerpen maskeert enigszins dat zijn Kamerlidmaatschap niet echt uit de verf kwam. Zo werd hij geen landbouwwoordvoerder. Bracht wel initiatiefnota's over weidevogels en groen in de stad uit, maar kreeg in 2021 geen verkiesbare plaats op de kandidatenlijst. Sinds 2023 voor BBB gedeputeerde van Overijssel.

CDA
in de periode 2017-2021: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Maurits Rolof Hubertus Marie (Maurits)

Place and date of birth
Dalfsen, 10 November 1960

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), until October 2021
 • BBB (BoerBurgerBeweging), from November 2021

3.

Main functions and occupations

 • wethouder (van plattelandsvernieuwing, agrarische zaken, WMO, sport, cultuur, recreatie, toerisme, onderwijs en welzijn) van Dalfsen, from 26 April 2010 until 19 May 2014 (tevens locoburgemeester)
 • lid gemeenteraad van Dalfsen, from 27 March 2014 until 19 May 2014
 • wethouder (van welzijn, jeugdbeleid, sport, cultuur, recreatie, toerisme, onderwijs, volksgezondheid en kernenbeleid) van Dalfsen, from 19 May 2014 until 18 April 2017 (tevens locoburgemeester)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 31 March 2021
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met landbouw en natuur) van Overijssel, from 12 July 2023

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous
 • lid commissie onderwijs, cultuur en sport, VNG

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Bracht in 2020 een initiatiefnota uit over weidevogels 'Weidse blik op de weidevogels' (35.616)
 • Bracht in 2021 samen met Laura Bromet (GroenLinks) een initiatiefnota uit over groen in de stad (35.742)

8.

Miscellaneous

Private life
 • De familie kwam oorspronkelijk uit Duitsland en werd in 1721 in de Duitse rijksadelstand verheven. In 1964 werd de familie in de Nederlandse adelstand opgenomen.
 • Zijn echtgenote is fysiotherapeut. Zij runde enige tijd een bed and breakfast.

Campaign trail
 • Werd in 2017 met 21.510 voorkeurstemmen gekozen

9.

Publications

Publications
 • Nicole Besselink, "'Het echte werk moet nog beginnen'", in: "Uit de startblokken met de handrem erop", Trouw, 19 september 2017
 • Petra de Koning, "Uit de Tweede Kaner, terug naar de koeien", NRC Handelsblad, 12 november 2020

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until January 25, 2020.