Jhr. M.R.H.M. (Maurits) von Martels

foto Jhr. M.R.H.M. (Maurits) von Martels
bron: Website CDA.nl
Source: Parlement.com.

Adellijke landeigenaar, melkveehouder en horeca-eigenaar, die in 2017 met voorkeurstemmen tot CDA-Tweede Kamerlid werd gekozen. Was in zijn woonplaats Dalfsen tevens wethouder en locoburgemeester. Als Kamerlid woordvoerder glastuinbouw, gewasbescherming, natuur, visserij, milieu, externe veiligheid, circulaire economie, vrijetijdseconomie, sport, biotechnologie, dierenproeven, milieu, externe veiligheid biobrandstoffen en nucleaire veiligheid. Die veelheid aan onderwerpen maskeert enigszins dat zijn Kamerlidmaatschap niet echt uit de verf kwam. Zo werd hij geen landbouwwoordvoerder. Bracht nog wel initiatiefnota's over weidevogels en groen in de stad uit, maar kreeg in 2021 geen verkiesbare plaats op de kandidatenlijst.

CDA
in de periode 2017-2021: lid Tweede Kamer

1.

First names

Maurits Rolof Hubertus Marie (Maurits)

2.

Personal data

Place and date of birth
Dalfsen, 10 November 1960

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), until October 2021
 • BBB (BoerBurgerBeweging), from November 2021

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Dalfsen, from 27 March 2014 until 19 May 2014
 • wethouder (van welzijn, jeugdbeleid, sport, cultuur, recreatie, toerisme, onderwijs, volksgezondheid en kernenbeleid) van Dalfsen, from 19 May 2014 until 18 April 2017 (tevens locoburgemeester)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 31 March 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Previous
 • lid commissie onderwijs, cultuur en sport, VNG

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Bracht in 2020 een initiatiefnota uit over weidevogels 'Weidse blik op de weidevogels' (35.616)
 • Bracht in 2021 samen met Laura Bromet (GroenLinks) een initiatiefnota uit over groen in de stad (35.742)

8.

Miscellaneous

Private life
 • De familie kwam oorspronkelijk uit Duitsland en werd in 1721 in de Duitse rijksadelstand verheven. In 1964 werd de familie in de Nederlandse adelstand opgenomen.
 • Zijn echtgenote is fysiotherapeut. Zij runde enige tijd een bed and breakfast.

Campaign trail
 • Werd in 2017 met 21.510 voorkeurstemmen gekozen

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until January 25, 2020.