Panama

Source: B.A.W. (Bart) Snels i, published on Wednesday, November 9 2016, 8:30.

Stiglitz

Afgelopen week verscheen Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz voor de parlementaire commissie. Hij legt niet alleen uit hoe belastingontwijking werkt en aangepakt moet worden, hij benadrukt het belang ervan voor het vertrouwen dat mensen in de democratie hebben. Stiglitz is, naast andere topeconomen of instituten zoals het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, een van de velen die stelt dat de ongelijkheid in westerse landen het belangrijkste sociale probleem van de huidige tijd is. Veel te veel mensen hebben niet geprofiteerd van globalisering. Sterker nog, zij zijn er zelfs in inkomen of in zekerheid op achteruit gegaan. Daartegenover hebben de allerrijksten hun inkomen en hun vermogens zien exploderen de afgelopen dertig jaar.

Tegengaan belastingontwijking en aanpak ongelijkheid

Het gevoel van onrechtvaardigheid bij mensen wordt versterkt als zij zien dat de politiek het mogelijk maakt dat grote bedrijven en vermogenden hun deel van de belastingen niet betaalt. Dat is om woedend van te worden. GroenLinks strijdt er al jaren tegen en langzaam maar zeker wordt de beweging die zich bij ons aansluit groter. Het tegengaan van belastingontwijking en de aanpak van ongelijkheid gaan hand in hand om mensen weer vertrouwen te geven in de politiek.

Het is tragisch dat de boosheid van mensen in de Verenigde Staten geleid heeft tot een stem op de rechtse populist en vastgoedmagnaat Donald Trump, iemand die er trots op is geen belasting te betalen. Over de strijd tegen belastingontwijking waarschuwde Joseph Stiglitz zijn Amerikaanse landgenoten: “Wanneer uw president hoofdontduiker is, is het moeilijk vertrouwen te hebben in de kant die het op zal gaan.” Het is van groot belang dat wij in Nederland en Europa het goede voorbeeld gaan geven. Dat wordt een belangrijk gevecht.