We moeten alles op alles zetten om geweld tegen hulpverleners tegen te gaan!

Source: O.C. (Ockje) Tellegen i, published on Thursday, February 23 2017, 4:10.

We moeten alles op alles zetten om geweld tegen hulpverleners tegen te gaan! Gisteren hebben we besloten om de minister een reactie te vragen op de bijgaande voorstellen. De Tweede Kamer heeft op mijn initiatief een hoorzitting gehouden met hulpverleners die slachtoffer zijn geworden van geweld. Uit deze hoorzitting zijn een heleboel concrete voorstellen gekomen om geweld tegen hulpverleners verder aan te pakken. De minister is gevraagd om een reactie. We wachten af!

Een link naar het filmpje van TV West van Marcel Toet tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer: http://www.omroepwest.nl/nieuws/3347575/Haagse-agent-houdt-pleidooi-voor-bodycam-Hoop-dat-Kamer-wat-doet-met-mijn-verhaal

Nr. XX BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 februari 2017

Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) heeft in samenwerking met de commissiestaf naar aanleiding van het besluit van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (VenJ) van 25 januari 2017 een notitie opgesteld met een overzicht van de concrete voorstellen en verbetersuggesties die de betrokken deelnemers in het rondetafelgesprek over geweld tegen hulpverleners gehouden op 9 februari 2017 hebben geuit.

De vaste commissie voor VenJ heeft in de procedure vergadering van 22 februari 2017 besloten deze notitie openbaar te maken.

Hierbij bied ik u de notitie inclusief het stenogram van het rondetafelgesprek aan.

De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,

Ypma

De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,

Hessing-Puts