Drs. O.C. (Ockje) Tellegen

foto Drs. O.C. (Ockje) Tellegen
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

Ockje Tellegen (1974) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD i. Zij was onder meer beleidsambtenaar en manager Taskforce Iran op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder was zij onder meer werkzaam op de ambassade in Berlijn en politiek assistent van staatssecretaris van Atzo Nicolaï i. Mevrouw Tellegen is woordvoerster medisch-ethische vraagstukken en zorg (WMO, WLZ, thuiszorg, PGB). Zij is fractiesecretaris, eerste ondervoorzitter van de Tweede Kamer en voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

VVD
in de periode 2012-heden: lid Tweede Kamer

1.

First names

Ockje Caroline (Ockje)

2.

Personal data

Place and date of birth
Delft, 16 October 1974

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1995

4.

Main functions and occupations

  • medewerker politieke afdeling, Nederlandse ambassade te Berlijn, from July 2007 until August 2010
  • senior beleidsmedewerker en manager Taskforce Iran, directie Afrika en Midden-Oosten, ministerie van Buitenlandse Zaken, from August 2010 until September 2012
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
  • lid bestuur Stichting Machiavelli, from 1 January 2020
  • tijdelijk voorzitter hockeyclub "Klein Zwitserland", from 24 November 2021

Previous
  • lid Raad van Toezicht hockeyclub "Klein Zwitserland", from 25 May 2019 until 1 April 2021 (tijdelijk voorzitter per 24 november 2011)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/6)
  • voorzitter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 29 November 2017
  • voorzitter bouwbegeleidingscommissie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 January 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
  • In de periode 2012-2017 was zij onder meer woordvoerder politie, veiligheid, AIVD, terrorismebestrijding, cybersecurity, openbare orde, en rampenbestrijding en crisisbeheersing
  • Nam in 2015 de verdediging over van het in 2014 door Klaas Dijkhoff ingediende initiatiefwetsvoorstel over het vergroten van de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten om woonoverlast aan te pakken (Wet aanpak woonoverlast). Van juni tot december 2016 werd het voorstel medeverdedigd door Michiel van Veen. Het wetsvoorstel werd in 2017 aangenomen. (34.007)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.