Sneller internet dichterbij door versoepeling regels

Source: A.H. (Agnes) Mulder i, published on Friday, December 2 2016.

Minister Kamp gaat bij de Europese Commissie pleiten voor versoepeling van de staatssteunregels voor de aanleg van internet. Daardoor wordt het gemakkelijker om via inwonersinitiatieven snel internet aan te leggen. De minister doet dit op verzoek van het CDA. Omdat de minister deze toezegging heeft gedaan, hoeft er over de motie van het CDA waarin dit wordt gevraagd, niet meer te worden gestemd. Het kabinet komt voor de zomer 2017 met de resultaten van de onderhandeling.

In het belang van de lokale economie, de leefbaarheid, het onderwijs en de zorg zijn burgers in gebieden met traag internet zelf initiatieven gestart om in samenwerking met overheden snel en stabiel internet te realiseren. Maar de strenge Europese regels voor staatssteun vormen een belangrijk struikelblok voor deze initiatieven. Als er namelijk al een marktpartij plannen heeft om binnen drie jaar in een buitengebied internet aan te leggen met een snelheid van minimaal 30 Mb per seconde, mogen er geen andere initiatieven starten.

Het CDA vindt die termijn van drie jaar te lang en 30Mb te laag voor de snel veranderende digitale wereld. Woordvoerder Agnes Mulder heeft daarom de minister gevraagd om die termijn van drie jaar met minstens één jaar te verkorten en de snelheid van 30 Mb te verhogen naar minimaal 50 Mb.