Dr. T.C. (Tjeerd) de Groot

foto Dr. T.C. (Tjeerd) de Groot
bron: D66
Source: Parlement.com.

Tjeerd de Groot (1968) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van D66 i. Hij promoveerde bij Uri Rosenthal i op een proefschrift over hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en was politiek adviseur van minister Brinkhorst i. Daarna was hij onder meer diplomaat bij de Nederlandse ambassade in Berlijn. Sinds 2010 was hij directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie. In de Tweede Kamer houdt de heer De Groot zich bezig met landbouw, natuur en visserij, stikstof, dierenwelzijn, water, scheepvaart en voedsel(productie). Hij is voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

D66
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer

1.

First names

Tjeerd Cornelis (Tjeerd)

2.

Personal data

Place and date of birth
Haarlem, 10 April 1968

3.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

4.

Main functions and occupations

  • plaatsvervangend directeur Internationale Zaken, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, from September 2009 until 1 September 2010
  • directeur NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie, from 1 September 2010 until March 2017
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 (in 2021 beëdigd op 1 april)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
  • lid bestuur D66 Haarlem, from June 2010

Derived functions (2/4)
  • voorzitter Contactgroep Duitsland (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from December 2021
  • voorzitter vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 10 February 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/5)
  • Bracht in 2019 samen met Laura Bromet (GroenLinks) de initiatiefnota "Veen red je niet alleen" uit (35.141)
  • Werd in 2021 medeverdediger van een door Laura Bromet (GroenLinks) ingediend wetsvoorstel over democratisering van de waterschapsbesturen. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. (35.608)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
  • Hij promoveerde bij prof. U. Rosenthal

Private life
Zijn vader was belastingconsulent

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.