Dr. Tj.C. (Tjeerd) de Groot

foto Dr. Tj.C. (Tjeerd) de Groot
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website D66.nl
Source: Parlement.com.

Tjeerd de Groot (1968) was van 23 maart 2017 (met een korte onderbreking in 2023) tot 29 maart 2024 Tweede Kamerlid voor D66. Hij promoveerde bij Uri Rosenthal i op een proefschrift over hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en was politiek adviseur van minister Brinkhorst i. Daarna was hij onder meer diplomaat bij de Nederlandse ambassade in Berlijn. Sinds 2010 was hij directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie. In de Tweede Kamer hield de heer De Groot zich bezig met landbouw, natuur en visserij, stikstof, dierenwelzijn en voedsel(productie). Hij was voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

D66
in de periode 2017-2024: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Tjeerd Cornelis (Tjeerd)

Place and date of birth
Haarlem, 10 April 1968

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • assistent-in-opleiding, Rijksuniversiteit Leiden, from January 1992 until January 1996
 • onderzoeker LEI (Landbouw-Economisch Instituut), from January 1996 until April 1997
 • beleidsambtenaar ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, from April 1997 until January 2000
 • politiek adviseur van minister Brinkhorst, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, from January 2000 until May 2002
 • lid managmentteam directie Internationale Zaken, ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, from February 2002 until September 2005
 • landbouwraad Nederlandse ambassade te Berlijn, from September 2005 until September 2009
 • plaatsvervangend directeur Internationale Zaken, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, from September 2009 until 1 September 2010
 • directeur NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie), from 1 September 2010 until March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 6 December 2023 (in 2021 beëdigd op 1 april)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 December 2023 until 29 March 2024

temporary replacement MP
 • Verving op grond van artikel X10 van de Kieswet van 12 december 2023 tot 29 maart 2024 Ilana Rooderkerk

4.

Party political functions

Previous
 • lid bestuur D66 afdeling Haarlem, from June 2010 until March 2017
 • penningmeester D66 afdeling Haarlem, from June 2016 until March 2017

5.

Other positions

Current
 • zeezeilinstructeur Zeezeilers van Marken (Harlingen), from 17 August 2023

Previous
 • lid bestuur D66 Haarlem, from 1 August 2016 until 17 March 2017

Derived functions
 • lid tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 2020 until February 2021 (voorbereiden parlementaire enquëte)
 • lid parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 February 2021 until 6 December 2023
 • voorzitter Contactgroep Duitsland (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from December 2021 until 6 December 2023
 • voorzitter vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 10 February 2022 until 6 December 2023

6.

Education

Secondary education
 • v.w.o., "Spaarne Scholengemeenschap" te Haarlem, from 1980 until 1986

Academic education
 • bestuurskunde, Rijksuniversiteit Leiden, from 1986 until 1991
 • milieukunde (specialisatie), Rijksuniversiteit Leiden, 1990

Doctorate
 • sociale wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, 24 September 1997

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Nam in 2018 de verdediging over van een in 2016 door Fatma Koşer Kaya ingediende initiatiefnota over een duurzame toekomst voor vis en visser. (34.526)
 • Introduceerde in 2018 een nieuwe visie op voedselproductie – kringlooplandbouw – die het centrale uitgangspunt werd in de nota Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden; Nederland als koploper in kringlooplandbouw
 • Bracht in 2019 samen met Laura Bromet (GroenLinks) de initiatiefnota "Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland" uit (35.140)
 • Bracht in 2019 samen met Laura Bromet (GroenLinks) de initiatiefnota "Veen red je niet alleen" uit (35.141)
 • Werd in 2021 medeverdediger van een door Laura Bromet (GroenLinks) ingediend initiatiefwetsvoorstel over democratisering van de waterschapsbesturen. Het werd in 2022 aangenomen. (35.608)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Hij promoveerde bij prof. U. Rosenthal

Hobbies
 • kitesurfen op zee
 • schaatsen
 • fietsen

9.

Publications

Complete listing of publications
 • "Dertien is een boerendozijn: onderhandelingen in de Raad van Ministers van Landbouw over hervormingen van het Europese landbouwbeleid" (dissertatie, 1997)
 • diverse (wetenschappelijke) artikelen over bestuurskunde, milieu, natuurontwikkeling en landbouw

Publications
Marko de Haan, "Ex-zuivellobbyist die de veestapel wil halveren", NRC 24 en 25 juni 2023