Duurzaam energie opwekken van onderop

Source: A.H. (Agnes) Mulder i, published on Wednesday, October 5 2016.

Voor het CDA is energie onmisbaar in onze samenleving. Tijdens het algemeen overleg energie zet CDA woordvoerder Agnes Mulder in op het makkelijker duurzaam opwekken, opslaan en verhandelen van energie voor bedrijven en particulieren. De overheid moet daarom voor betere procedures zorgen en als het kan voor minder regels.

Aparte regeling voor zonne-energiecoöperaties in de SDE+

Het CDA pleit ervoor een aparte regeling voor zonne-energiecoöperaties in de SDE+ op te zetten. Minister Kamp(VVD) moet kijken hoe duurzame energie coöperaties van inwoners beter ondersteund kunnen worden, en hoe dit als aparte regeling, ondergebracht kan worden in de SDE+.

Mulder: ‘dat zou een uitstekende stap zijn om initiatiefnemers voor zonne-energie meer zekerheid te geven en meer duurzame energie van onderop te realiseren.’

Verplichte gedragscode windenergie op land

Het CDA pleit voor een verplichte gedragscode voor windenergie op land, die het doel heeft om de lusten en lasten eerlijker te verdelen. Dat houdt in, meer compensatie en zekerheid voor omwonenden.

Mulder: ‘nu hebben we nog te maken met een vrijblijvende gedragscode waarbij de initiatiefnemers tot niks verplicht zijn. Opnieuw dring ik bij minister Kamp (VVD) aan om regelgeving te maken, waarbij maatwerk mogelijk blijft, om participatie en compensatie voor omwonenden te garanderen.’

Het windpark Drentse monden is een overduidelijk voorbeeld van hoe het niet moet. Achteraf kijken hoe inwoners betrokken worden. Het afzien van de dubbele lijnopstelling ziet het CDA als een stapje in de goede richting.

Veiligheid inwoners Petten voorop

Het CDA wil dat er geen enkele concessie wordt gedaan aan de manier waarop wordt omgegaan met het afval van de kerncentrale in Petten. ‘De inwoners van Petten en de rest van de omgeving moeten erop kunnen rekenen dat het afval veilig wordt opgeslagen,’ aldus Mulder.

Door meerdere verontrusten berichten over de veiligheid van de opslag van kernafval en de toekomst van ECN was het de afgelopen maanden onrustig in Petten. Mulder: ‘Ik wil vandaag dat de minister klip en klaar aangeeft dat met de maatregelen die hij nu heeft genomen de veiligheid voorop staat voor de inwoners. Het CDA vindt het belangrijk dat we in ons land inzetten op behoud van de nucleaire kennis.’

Een tweede belangrijk punt voor het CDA is innovatie op het gebied van duurzame energie. Dat hebben we niet onder stoelen of banken gestoken de afgelopen jaren. In Petten is hoogwaardige werkgelegenheid op het gebied van duurzaamheid dat moeten we behouden.