S. (Simon) Geleijnse

foto S. (Simon) Geleijnse
bron: 50PLUS
Source: Parlement.com.

In Zeeland geboren Tweede Kamerlid. Was van 7 november 2018 tot 27 februari 2019 en van 12 maart tot 27 juni 2019 vervanger van Léonie Sazias i in de fractie van 50PLUS. Daarvoor ambtelijk secretaris van de 50PLUS-Tweede Kamerfractie. Eerder werkte hij bij een zorgverzekeraar, op het CDA-partijbureau en was hij voorlichter van de CDA-Tweede Kamerfractie en van de directie van de Haagse vervoersmaatschappij HTM. Was tevens voor het CDA raadslid in Borsele. Begon zijn loopbaan als eigenaar van een bloemenwinkel en is nu lobbyist.

50PLUS
in de periode 2018-2019: lid Tweede Kamer

1.

First name

Simon (Simon)

2.

Personal data

Place and date of birth
Goes, 19 December 1973

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 2001
 • 50PLUS

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 November 2018 until 27 February 2019
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 March 2019 until 26 June 2019
 • adviseur Toine Manders, lid Europees Parlement, from July 2020 until May 2021
 • werkzaam bij BPRA Public Affairs, from May 2021 until September 2021

temporary replacement MP
 • Verving op grond van artikel X10 van de Kieswet van 7 november 2018 tot 27 februari 2019 Léonie Sazias
 • Verving op grond van artikel X10 van de Kieswet van 12 maart 2019 tot 27 juni 2019 Léonie Sazias

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Voerde als Kamerlid onder meer het woord over zorg en de Groningse gaswinning
 • Werd in 2018 namens 50PLUS één van de acht verdedigers van het initiatiefwetsvoorstel-Klimaatwet over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel was in 2016 in eerste instantie door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) ingediend en in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III werd afgesproken dat er een Klimaatwet zou komen. Na onderhandelingen werden in juni 2018 VVD en CDA medeondertekenaars van het aangepaste initiatiefvoorstel. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 28 mei 2019 en is verheven tot wet (Klimaatwet) en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 2019. (34.534)

8.

Miscellaneous

Private life
 • Groeide op in Baarland
 • Was gastheer/begeleider bij reizen van het Reumafonds
 • Is vrijwilliger bij politie Haaglanden
 

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.