DENK en Tweede Kamerverkiezingen 2017

Source: Parlement.com.

DENK i had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Tunahan Kuzu i als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Denkend aan Nederland'. De partij deed voor het eerst mee aan de verkiezingen en haalde 3 zetels.

1.

Verkiezingsprogramma 2017

Denk gaat de verkiezingen in met het programma: 'Denkend aan Nederland'. Het is vooral gericht op gelijkheid en het tegengaan van racisme.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 i zijn:

Samenleving

 • invoeren van een minister van Wederzijdse Acceptatie
 • nieuwe feestdag: Nationale Dag van het Staatsburgerschap
 • diversiteitsquota bij overheid en bedrijfsleven
 • wie discrimineert moet verplicht contact maken met slachtoffer via een contacttaakstraf
 • de termen ‘Allochtoon’ en ‘Autochtoon’ moeten verdwijnen
 • formele excuses voor slavernijverleden en excessen in Indonesië
 • afschaffen van de racistische elementen in de karikatuur van ‘Zwarte’ Piet
 • wettelijke taakstelling 'intercultureel' contact op scholen
 • namen van straten, bruggen en tunnels die koloniale helden vereren worden gewijzigd

Economie/begroting

 • kinderbijslag verhogen en inkomensafhankelijk maken.
 • terugdraaien van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67
 • bonussen evenredig uitkeren onder werknemers
 • wegnemen van loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen bij gelijkwaardig werk
 • verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en aantrekkelijker maken sparen pensioenen zzp'ers
 • verlichting van regeldruk voor ondernemers
 • meer belastingvoordelen voor het mkb
 • overgang naar een circulaire economie

Onderwijs

 • meer talenonderwijs in primair- en voortgezet onderwijs (aanbieden van Portugees, Spaans, Mandarijn, Turks en Arabisch als keuzevak)
 • stagegarantie voor studenten
 • afschaffen leenstelsel en invoeren van inkomensafhankelijke basisbeurs
 • onderwijsvrijheid mag niet selectief worden toegepast
 • meer geld voor onderwijsachterstandenbeleid
 • maximum klassengrootte van 25 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs

Zorg

 • afschaffen eigen risico en verantwoordelijk maken zorgverzekeraars
 • de geneesmiddelenindustrie hervormen, lagere prijzen geneesmiddelen.
 • één wettelijke vastgelegd pakket van gemeentelijke basiszorg
 • verbeteren ouderenzorg
 • versterking van de positie van de zorg waar geen verwijzing voor nodig is

Veiligheid en justitie

 • taken van defensie beperken tot verdediging, vrede en wederopbouw
 • bestrijding van politiegeweld en etnisch profileren politie
 • kindermisbruik voortaan bestraffen met chemische castratie.
 • duizend agenten opleiden om racisme tegen te gaan. DENK spreekt van 'racismepolitie'
 • burgers krijgen inspraak bij de inzet van de politie in hun wijk

Europa

 • DENK gaat niet akkoord met CETA, TiSA en TTIP
 • kritische vermindering van regels en eisen die door de EU worden opgelegd
 • uitbreiding van de rechten van het Europees Parlement
 • DENK is voor de EU. Europese vrijhandel, vrede en solidariteit kennen veel voordelen voor Nederland

Overig

 • erkenning van de Palestijnse staat
 • nationaal verbod op kernwapens, inspanningen voor een internationaal verbod
 • versterking van de band tussen Nederland en Suriname en Nederland en Indonesië
 • stemrecht vanaf 16 jaar
 • niet lijstvolgorde, maar meeste stemmen bepaalt wie in de Kamer komt.
 • investering in groene energie
 • gratis openbaar vervoer voor minima en ouderen
 • aandacht voor de Caribisch-Nederlandse samenleving

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten 2017

 

Meer over