34584 NL - wetsvoorstel
Toevoeging participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en wettelijke vastlegging van maatschappelijke begeleiding

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 25 oktober 2016 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Asscher i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het inburgeringsexamen uit te breiden met de participatieverklaring en de maatschappelijke begeleiding wettelijk vast te leggen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden acht amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties ingediend.

4.

Documenten

(56 stuks)

2 25 oktober 2016, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 25 oktober 2016, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 25 oktober 2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 25 oktober 2016, koninklijke boodschap, nr. 1     KST345841
Koninklijke boodschap
 
2 25 oktober 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST345842
Voorstel van wet
 
2 25 oktober 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST345843
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.