Studenten worden baas over eigen onderwijs

Source: M. (Mohammed) Mohandis i, published on Tuesday, February 9 2016, 17:37.

Studenten en docenten krijgen veel meer te zeggen over hun eigen universiteit of hogeschool. Elk jaar gaan zij naar de stembus om een nieuwe medezeggenschapsraad te kiezen en zo invloed op het beleid uit te oefenen. Maar te vaak werd deze medezeggenschap door bestuurders niet serieus genomen. Om daar een eind aan te maken werkte ik samen met studenten aan plannen voor meer zeggenschap in het onderwijs. En met succes, want vandaag steunde een meerderheid in de Kamer de meeste van mijn plannen.

In de nieuwe wet komt onder meer te staan dat opleidingscommissies, die bestaan uit studenten en docenten, instemmingsrecht krijgen en dat de studentenmedezeggenschap alle informatie krijgt die ze wil hebben. Ook komt er de mogelijkheid om een student op te nemen in het bestuur van de hogeschool en hoeven studenten die in een bestuur zitten straks geen collegegeld meer te betalen. Belangrijke veranderingen die ervoor zorgen dat de medezeggenschap niet alleen kan blaffen, maar ook kan bijten.

Helaas was er niet voor al mijn voorstellen een meerderheid. Zo haalde mijn plan om bij het aannemen van een nieuwe bestuurder de sollicitatiecommissie voor minimaal de helft uit studenten en docenten te laten bestaan het niet. Wel werd er een afgezwakt voorstel aangenomen om voortaan één student en één docent op te nemen in die sollicitatiecommissie.

Dat is in ieder geval een stap in de goede richting, maar het laat ook zien dat de strijd voor meer studentenmedezeggenschap nog niet is gestreden. Studenten en docenten weten namelijk het best waar het mis gaat en hoe het onderwijs beter kan, en daarom blijf ik me inzetten voor meer medezeggenschap. We moeten weg van het doorgeslagen rendementsdenken en naar een hoger onderwijs waar studenten en docenten meer zeggenschap hebben en ze zich kunnen blijven ontwikkelen.