Kamervragen over het feit dat 30.000 van de 39.000 bijstandsgerechtigden geen sollicitatieplicht meer hebben in Amsterdam

Source: Ch.N.A. (Chantal) Nijkerken-de Haan i, published on Wednesday, February 3 2016, 2:44.
 • 1) 
  Bent u bekend met de uitzending van Een Vandaag “Geen sollicitatieplicht ¾ bijstandsgerechtigden A’dam” [1]
 • 2) 
  Bent u het met de VVD eens dat de gemeente Amsterdam in verhouding tot het totale bestand van bijstandsgerechtigden wel in uitermate veel gevallen (meer dan 75%) een ontheffing van de sollicitatieplicht afgeeft en dat dit meer lijkt op een categoriale ontheffing (niet toegestaan volgens de Participatiewet) dan op individueel maatwerk? Zo nee, waarom niet?
 • 3) 
  Bent u bereid de Inspectie SZW opdracht te geven om de beschreven situatie in Amsterdam te laten onderzoeken om vast te stellen of de gemeente Amsterdam zich houdt aan de Participatiewet? Zo nee, waarom niet?
 • 4) 
  Bent u met de VVD van mening dat het zorgelijk is dat zo’n grote groep (30.000 bijstandsgerechtigden) door het beleid dat de gemeente Amsterdam voert, niet meer maximaal wordt geholpen in hun zoektocht naar een betaalde baan om uiteindelijk zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en daardoor niet meer afhankelijk zijn van een uitkering? Zo ja, wat gaat u hier aan doen? Zo nee, waarom niet?
 • 5) 
  Deelt u de mening dat de sollicitatieplicht en de tegenprestatie een belangrijk onderdeel van de Participatiewet zijn en de kans op werk vergroten?Zo nee, waarom niet?
 • 6) 
  Deelt u de mening dat het grote aanbod aan instrumenten, zoals het LIV, de jobcoach en de loonkostensubsidie, gemeenten juist de mogelijkheid geven om maatwerk te leveren waarbij bijstandsgerechtigden een grotere kans op een betaalde baan krijgen?
 • 7) 
  Hoe bent u van plan gemeenten aan te sporen de grote groep langdurig bijstandsgerechtigden alsnog naar een betaalde baan te begeleiden?