Ch.N.A. (Chantal) Nijkerken-de Haan

foto Ch.N.A. (Chantal) Nijkerken-de Haan
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

Gedurende zes jaar VVD-Tweede Kamerlid. In Zuid-Holland geboren, maar woonachtig in Limburg, na ook enkele jaren in de Verenigde Staten te hebben verbleven. Was werkzaam als stafadviseur bij het Academisch Ziekenhuis Maastricht, onder meer voor renovatie van gebouwen. Wethouder in respectievelijk Onderbanken (2010-2012) en Meerssen (2013-2014). Als Kamerlid woordvoerder participatie en sociale zaken (bijstand, Participatiewet, Wajong, kindregelingen, Nabestaandenwet, re-integratie) en voor- en vroegschoolse educatie. Was in 2021-2022 wethouder in Venray.

VVD
in de periode 2015-2021: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Chantal Natalie Antoinette (Chantal)

Place and date of birth
Rijswijk (Z.H.), 18 September 1973

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 2009

3.

Main functions and occupations

  • wethouder (van onder meer werkgelegenheidsbeleid, sociale zaken, welzijn, ruimtelijke ordening, wonen, kernenbeleid, openbare werken, wegen, water, verkeer en vervoer) van Onderbanken, from May 2013 until May 2014 (afscheid 27 mei)
  • eigenaar Nijkerken Interim Management & Advies, from 1 July 2014
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 March 2015 until 31 March 2021
  • wethouder (van onder meer sociaal domein, integratie, armoedebeleid, arbeidsmarkt, cultuur, jeugdbeleid, volksgezondheid, leefbaarheid en sport) van Venray, from 21 July 2021 until 31 May 2022
  • kwartiermaker regio coördinatie Wonen Westelijke Mijnstreek, from May 2024

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
  • lid Toetsingscommissie vangnet Participatiewet, ministerie SZW, from January 2024

Derived functions
voorzitter Contactgroep België (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 7 March 2019 until 31 March 2021

Honorary positions
  • ambassadeur Hart voor Limburg, from January 2012
  • lid Comité van Aanbeveling Stichting Veteranen Brunssum

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.