34389 NL - wetsvoorstel
Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 januari 2016 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Van der Steur i, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Plasterk i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het stelsel van bestuursrechtspraak te vereenvoudigen en doorzichtiger te maken door het aanbrengen van een verdere scheiding tussen de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en door overheveling van de rechtsmacht van de Centrale Raad van Beroep naar de gewone rechterlijke macht en de rechtsmacht van het College van Beroep voor het bedrijfsleven naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn een nota van wijziging en zeven amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(38 stuks)

2 21 januari 2016, koninklijke boodschap, nr. 1     KST343891
Koninklijke boodschap
 
2 21 januari 2016, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 21 januari 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST343892N1
Voorstel van wet (herdruk)
 
2 21 januari 2016, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet (herdruk)
 
2 21 januari 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST343893
Memorie van toelichting
 
2 21 januari 2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.