Referendumcommissie

Source: Parlement.com.

De referendumcommissie stelt in overleg net de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties i de datum voor referenda vast. De commissie had ook een voorlichtende taak.

De commissie is op 10-07-2018 opgeheven, na de intrekking van de Wet raadgevend referendum.

De commissie bestond uit vijf leden en deze werden voor een periode van vier jaar benoemd.

1.

Specifieke taken

  • het bepalen van de datum van het referendum
  • het bepalen van de aanduiding op het stembiljet van de aan het referendum onderworpen wet/verdrag
  • het verstrekken van informatie aan de kiezer
  • het verstrekken van subsidies ter stimulering van het publiek debat over de aan het referendum onderworpen wet/verdrag.

2.

Eerdere samenstelling

naam

functie(s)

mw. mr. M.C. (Medy) van der Laan (voorzitter) i

Voorzitter Energie Nederland

mw. prof. mr. A.B. (Aletta) Blomberg

bijzonder hoogleraar Rechtshandhaving, Erasmus Universiteit Rotterdam

mw. prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden

hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden

dr. R.J. (Reint-Jan) Renes

universitair hoofddocent, Universiteit Wageningen

prof. dr. R.A. (Ruud) Koole i

hoogleraar Politicologie, Universiteit Leiden

 

Meer over