Circulaire Economie

Source: Europa Nu.

De circulaire economie of kringloopeconomie is een economisch systeem waarin zo min mogelijk afval ontstaat. Het streven is om producten aan het eind van hun levensduur te hergebruiken of te recycleren (van het afvalmateriaal iets nieuws maken) in plaats van ze weg te gooien. Hiervoor zijn producten idealiter zo gemaakt dat alle onderdelen veilig kunnen worden afgebroken of hergebruikt. Ook kunnen bedrijven bijvoorbeeld de gehele productiecyclus eigenaar van producten en grondstoffen blijven, waardoor producten dan niet worden verkocht, maar worden verhuurd aan de consument. Deze aanpak bespaart grondstoffen, gaat de ophoping van afval in natuur en oceanen tegen en vermindert de uitstoot van CO2. Daarnaast kan de overgang naar een duurzamere economie ook economische voordelen hebben. De Europese Unie i wil daarom de ontwikkeling van de circulaire economie zo veel mogelijk ondersteunen.

In 2015 kwam de de Europese Commissie i met een strategie om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Al de 54 voorgestelde maatregelen zijn inmiddels in werking, wat onder onder andere heeft geleid tot een verbod op wegwerpplastic. Op 11 maart 2020 presenteerde de Commissie een nieuw actieplan om de kringloopeconomie een nieuwe impuls te geven. Dit plan moet de EU helpen om in 2050 klimaatneutraal te zijn, zoals in de Green Deal staat. Het doel is om het circulaire materiaalgebruik in de EU in het komende decennium te verdubbelen en tegelijkertijd de economische groei te stimuleren. Volgens de Commissie kunnen de nieuwe maatregelen het BBP van de EU met 0.5% verhogen en ongeveer 700.000 nieuwe banen creëren. Het plan richt zich op elektronica, textiel, plastiek, verpakkingen en voedsel.

Het Europees Parlement i en de Raad i stemden in 2019 in met een richtlijn voor het uitbannen van plastic wegwerpartikelen in 2021. Deze richtlijn bepaalt dat het bedrijfsleven voor de opruimkosten van zijn zwerfafval opdraait en dat er een verbod komt op de producten die het meest als zwerfafval in de natuur terechtkomen.

Meer informatie