34298 NL - parlementaire enquête/onderzoek/ondervraging
Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

De Tweede Kamer besloot in september 2015 tot het instellen van een onderzoek naar het 'breed welvaartsbegrip'.

Het doel van het onderzoek is drieledig:

  • 1. 
    Inzichtelijk maken wat het Bruto Binnenlands Product (BBP) wel en niet meet, en welke rol het BBP heeft in de beleidsvorming en de politieke besluitvorming. 
  • 2. 
    Vaststellen of, en zo ja, welke meerwaarde het heeft om naast het BBP instrumenten en/of indicatoren te ontwikkelen waarmee verschillende elementen van brede welvaart inzichtelijk te maken zijn, ten einde deze instrumenten en/of indicatoren te betrekken bij de beleidsvorming en in het politieke debat. 
  • 3. 
    Indien deze meerwaarde bestaat, een voorstel doen hoe de instrumenten en/of indicatoren eruit zouden moeten zien en gebruikt kunnen worden. 

1.

Volledige titel

Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twaalf moties ingediend.

3.

Documenten

(131 stuks)

2 5 oktober 2015, brief, nr. 1     KST342981
Brief van het Presidium over een onderzoeksvoorstel voor een parlementair onderzoek naar een breed welvaartsbegrip
 
2 20 april 2016, brief, nr. 2     KST342982
Brief commissie; Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip
 
2 20 april 2016, rapport, nr. 3     KST342983
Rapport; Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. If you are a registered user you can login. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.