Mr. L.A. Kesper

foto Mr. L.A. Kesper
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Gewaardeerd griffier van de Tweede Kamer in het interbellum, die na de bevrijding Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland werd; een functie die hij met veel zwier vervulde. Man van onbesproken karakter, die als president-commissaris van een vennootschap bijna was vervolgd wegens bankbreuk als het kabinet-Drees i dat niet had voorkomen. Eindigde zijn loopbaan als adviseur van de regering van Libanon.

in de periode 1931-1955: Commissaris van de Koning(in), secretaris-generaal, Griffier Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Lodewijk Albert

Place and date of birth
Gouda, 18 May 1892

Place and date of death
's-Gravenhage, 26 March 1963

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • adjunct-commies, Bibliotheek van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1917 until 1919
 • commies-griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 January 1919 until November 1931
 • Griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 November 1931 until 8 October 1945
 • waarnemend secretaris-generaal (gemachtigde van het College van Vertrouwensmannen), ministeries van Algemene Zaken en van Binnenlandse Zaken, from 6 May 1945 until 16 September 1945
 • Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, from 16 September 1945 until 15 October 1955 (eervol ontslag bij K.B. van 10 september 1955)
 • buitengewoon adviseur van regering van de Republiek Libanon, from 1955 until 1957 (adviseur voor bestuurlijke hervorming van de minister-president)

4.

Other positions

 • voorzitter Genootschap Nederland-Iran, from 1959
 • voorzitter Carnegie Heldenfonds

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 1953 als CdK de eerstverantwoordelijke voor de coördinatie van de hulpverlening aan in de Zuid-Holland door de watersnoodramp getroffen gebieden
 • Kreeg in 1955 eervol ontslag op eigen verzoek, nadat bij het faillissement van de "Nationale Unie van 1845", waarvan hij president-commissaris was, eenvoudige bankbreuk aan het licht was gekomen

Private life
 • Zijn echtgenote was in Batavia (Ned.-Indië) geboren
 • Zijn vader was rector van het gymnasium te Gouda

7.

Publications

Publications
 • J.W. Janssens, "De Commissaris van de Koningin. Historie en functioneren" (diss. 1992), 161-162
 • D. Hillenius. "Mr. L.A.Kesper", in VNG-Magazine 24/31 december 1999

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.