AO Raad Algemene Zaken

Source: B. (Bas) van 't Wout i, published on Tuesday, June 16 2015, 15:02.

Op 16 juni heeft de commissie Europese Zaken de Raad Algemene Zaken van 23 juni voorbesproken. Tijdens dit overleg heb ik het belang van het TTIP verdrag voor Europa nog eens benadrukt, Verder heb ik onder andere gevraagd om afrekenbare doelstellingen in de "beter wetgeven" agenda van Eurocommissaris Timmermans en verzocht om de rol van nationale parlementen expliciet mee te nemen in het akkoord dat de Europese instituties zullen sluiten.

De heer Van 't Wout (VVD): Voorzitter. Er ligt een zeer uitgebreide agenda voor de Raad Algemene Zaken voor. Veel dossiers zullen nog aan de orde komen in debatten over andere Europese Raden. Ik vind het een gemiste kans dat het format dat wij hadden afgesproken tijdens het AO over informatievoorziening, nog niet helemaal in deze agenda is doorgewerkt. Hopelijk is dat de volgende keer beter. Ik concentreer mij op een aantal dossiers die vermoedelijk niet bij andere AO's aan de orde komen.

De VVD hecht grote waarde aan TTIP, het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten. Wij hebben vaak opgeroepen tot tempo. Vorige week zijn de stemmingen in het Europees Parlement weer uitgesteld, formeel omdat er zo veel amendementen waren, maar volgens mij speelde er wat anders. In ieder geval is het een dossier dat zorgelijk moeizaam begint te verlopen. Wij vragen het kabinet welke rol het ziet om ervoor te zorgen dat er op dit dossier voortgang geboekt blijft worden. Zoals bekend gaan de onderhandelingen met andere handelsblokken gewoon door.

De heer Van Bommel (SP): Heeft de heer Van 't Wout kennis die wij niet hebben? Wat zou in zijn ogen de werkelijke reden zijn voor het uitstel van de stemmingen over TTIP? Dat er veel amendementen zijn, is hier doorgaans ook geen belemmering om te stemmen. Dat maken wij bijna elke dinsdag mee.

De heer Van 't Wout (VVD): Dat is voor mij ook speculeren. In het Europees Parlement zag ik grote drukte bij het uitstel van die stemmingen. De echte reden moet de heer Van Bommel daar navragen. Het gaat mij erom dat er voortgang blijft worden gemaakt met dit dossier. Ik zie dat het in het Europees Parlement nu niet snel genoeg verloopt.

De heer Van Bommel (SP): De heer Van 't Wout wekte toch echt de indruk dat hij er een mogelijke verklaring voor had. Verwijst hij naar verdeeldheid in de fractie van de sociaaldemocraten? Is daar het uitstel bedongen?

De heer Van 't Wout (VVD): Het zou kunnen. Ik laat de duiding aan de mensen die erbij waren. Hoe dan ook is het resultaat dat de stemming is uitgesteld en daar is de VVD niet blij mee.

Mijn volgende punt betreft Oekraïne en Rusland. Wij zien